European Access to Medicines Manifesto 2019/Thoghcháin na hEorpa 2019

The looming European elections provide an important opportunity for EU citizens to ensure that the EU is serious about the health and well being of its citizens. This manifesto outlines key asks that will help put citizens at the centre of policy-making in this area and ensure that Access to Medicines is prioritised on the agenda of the next European Parliament and the new European Commission:

Find the EU Manifesto HERE

Ag cur sláinte na ndaoine chun tosaí: Ag feabhsú rochtain ar leigheasanna san Eoraip

Is iomaí tíortha san Eoraip gur féidir leo caighdéain arda a chur ar fáil dá saoránaigh, leis na príomhphrionsabail de chomhionannas, dlúthpháirtíocht agus uilíocht ag treorú dearbhú ár gcóras sláinte. Cé go maireann neamhionannais suntasacha maidir le rochtain ar chúram sláinte idir agus laistigh de bhallstáit an Aontais Eorpaigh, go ginéarálta is féidir linn a bheith bródúil as ár gcórais chúram sláinte go háirithe i gcompáráid leis an múnla neamhchuimsitheach agus costasach Meiriceánach.