European Elections Manifesto 2019

Putting People's Health First: Improving Access to Medicines in Europe

Many European countries have been able to provide high standards of healthcare to their citizens, with the core principles of equality, solidarity and universality guiding the design of our health systems. While significant inequalities remain when it comes to access to healthcare both between and within different European Union Member States, we can generally be proud of our health systems especially when compared to the non-inclusive and expensive US model.

To see the full manifesto, please click here

Thoghcháin na hEorpa 2019

Ag cur sláinte na ndaoine chun tosaí: Ag feabhsú rochtain ar leigheasanna san Eoraip

Is iomaí tíortha san Eoraip gur féidir leo caighdéain arda a chur ar fáil dá saoránaigh, leis na príomhphrionsabail de chomhionannas, dlúthpháirtíocht agus uilíocht ag treorú dearbhú ár gcóras sláinte. Cé go maireann neamhionannais suntasacha maidir le rochtain ar chúram sláinte idir agus laistigh de bhallstáit an Aontais Eorpaigh, go ginéarálta is féidir linn a bheith bródúil as ár gcórais chúram sláinte go háirithe i gcompáráid leis an múnla neamhchuimsitheach agus costasach Meiriceánach.